Min40celsius

min40celsius-2Struinen rond het Azewijnse Broek
De zandwinning het Azewijnse Broek is gelegen tussen ’s-Heerenberg en Ulft.
Door het afgraven van klei in het verleden en de tegenwoordige winning van zand en grind is bij het Azewijnse Broek een waterplas ontstaan.
Rondom deze plas heeft zich in de loop der jaren een bijzonder afwisselend natuurgebied ontwikkeld.
Er is een overvloed aan vogels en insecten te zien en het gebied is in trek bij liefhebbers van zeldzame vogels, planten en insecten.
Een deel van het jaar grazen Galloway koeien om de zandwinning.
In dit natuurgebied zijn een tweetal struinroutes aangelegd.
De eerste gaat rondom de noordelijke waterplas en duurt ongeveer 45 minuten.
De tweede gaat voor een deel langs het water, maar ook langs sloten, kleibossen en weilanden en duurt ongeveer 2 uur.
De wandelroutes zijn bewegwijzerd
Kleine route 1,5 km geel
Grote route 5 km rood

Bezoekerscentrum Min40celsiusGalloway koeien
De zandwinning haalt tot 30 meter diepte zand en grind uit de ondergrond.
Verzamelaars zoeken, al meer dan 40 jaar, tussen dit grind naar fossielen en botten van de wolharige mammoet en zijn metgezellen.
150.000 jaar geleden was de grote ijstijd.
Grote delen van Nederland waren bedekt onder een dik pak landijs.
Als het klimaat warmer wordt verdwijnt het landijs en stuwwal ”Montferland” blijft achter met daaromheen diepe dalen.
De Rijn is ten oosten van de stuwwal door het diepe dal naar het noorden gaan stromen en heeft bij Azewijnse Broek een 30 meter dik zandpakket afgezet.

Grauwe GansHet landschap is veranderd in een enorme grasvlakte die liep van de Achterhoek tot Engeland.
Op deze grassteppe jaagde de mens, wolf, hyena en leeuw in de warmere zomermaanden op grazende mammoeten, reuzenhert en steppewisent.
Als het opnieuw koud wordt veranderd het landschap in een zandige poolwoestijn. 11.000 jaar geleden wordt het klimaat warmer en begint de huidige warme periode.
Maar of het nu warm blijft of dat er opnieuw een ijstijd komt ……
Hoe het landschap in de Achterhoek is ontstaan en wat de bodemvondsten vertellen is te zien en te beleven in bezoekerscentrum Min40celsius.

Bezoekerscentrum MIN40CELSIUS is geopend op
woensdag- en zondagmiddag
van 13:30 tot 17:00 uur.
Hoofdstraat 14, Varsselder
www.min40celsius.nl
Het startpunt voor de wandelroute is de parkeerplaats
aan de Azewijnsestraat in Gendringen.
Gelegen tussen ‘s-Heerenberg en Ulft.

Azewijnse broek

error: Content is protected !!